header

МЕБЕЛИ

  » Кухненско обзавеждане
  » Обзавеждане за спални
  » Обзавеждане за хотели
  » Градински мебели от масив
  » Градински навеси и беседки

ДОГРАМА

  » Алуминиева дограма
  » PVC дограма
  » Външни ролетни щори
  » Комарници
  » Врати

РЕМОНТИ

  » Топло изолация
  » Сухо строителство
  » Мазилки и шпакловки
  » Боядисване
  » Фаянс и теракот
  » Подови настилки
  » Къртене
  » Ел. услуги
  » Дърводелски услуги
  » Железарски услуги
  » ВиК

БЕЗ ВЛАГА И МУХЪЛ

 

 

 

AERECO - УМНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ > ТЕОРИЯ > ВЛАЖНОСТ

 

видове влажност и замърсеност на въздуха

Измереното количество водни пари в определен обем въздух се нарича ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА.

Максималната влажност на въздуха е право пропорционална на температурата. Това означава, че при увеличаване на температурата влажността на въздуха нараства. Един кубически метър въздух съдържа максимум 35 грама водна пара при температура 34°С, но с понижаване на температурата съдържанието й намалява, като при 0°С е 5 грама, а при -25°С пада до 0,4 грама.
Когато във въздуха се съдържа максимално количество водна пара се казва, че парата е наситена и ако това количество се превиши, парата започва да кондензира и преминава в течно състояние.

Видове влажност и термини, свързани с влажността:

- Абсолютна влажност (плътност на водната пара) — количеството водна пара в 1 куб.м въздух при определена температура. Измерва се в г/куб.м.
- Относителна влажност — отношението между количеството водна пара, намираща се във въздуха и максималното количество водна пара, което въздуха може да поеме при една и съща температура на въздуха. Изразява се в проценти.
- Специфична влажност — отношение на плътността на водната пара към плътността на влажния въздух (грам пара/1 кг въздух).
- Пъргавина на въздуха — парциалното налягане на водната пара във въздуха. Измерва се в паскали (1 Pa = 1 N/m2).
- Дефицит на влажността — разликата между максималната и действителната пъргавина на въздуха. Изразява се в милибари (mb) или в милиметри живачен стълб (mm Hg).
- Точка на оросяване — температурата, при която въздухът достига състояние на насищане с вода (°С).

Влажност и замърсеност
Студеният въздух е винаги “сух въздух”! Много често сме чували съвети, че през късна есен при температури, близки до 0оС и при много висока относителна влажност, прозорците не трябва да се отварят, за да не влезе влага в стаята. Това мнение е погрешно.

Нека дадем един пример: в 1 м3 въздух, затоплен до 20оС, може да има максимално 17,5 г вода в газообразно състояние. Същото количество въздух при температура 0оС може да поеме само 5 г вода. На практика това означава следното: при охлаждане на 1 м3 влажен въздух (отн. влажност 100%) от 20оС до 0оС се кондензират на капки 12,5 г вода.

От горепосочения пример става ясно, че при 0оС и относителна влажност 90% въздухът е поел само 4 г/куб.м вода. Ако този въздух се затопли до 20оС, то той може да поеме вода до 100%-то си насищане – т.е. още (17,5 г – 4 г) = 13,5 г вода. Това означава, че прекомерната влажност в жилищните помещения може да бъде премахната само чрез ефективно проветряване, дори когато навън е студено и влажно.

В процеса на ползване на помощните помещения (кухни, тоалетни, бани) и на основните помещения (спални, дневни, холове) въздухът не само се овлажнява, но се замърсява в голяма степен. Доказано е, че колкото по-висока е влажността в едно затворено помещение, толкова по-голяма е замърсеността на въздуха. Неоспорим факт е, че дишайки въздух с висока влажност, ние поемаме в дробовете си замърсен и нездравословен въздух.

По тази причина френската фирмата Aereco е разработила автоматично регулируеми устройства, които вкарват в помещенията свеж въздух само тогава, когато влажността достигне нездравословни стойности.

Чрез контролиране на този показател се осигурява приток на свеж въздух и отделяне на точно определено количество влажен въздух, с което се постига необходимият въздушен кръговрат, а оттам и максимално комфортна въздушна среда за обитателите на домовете и офисите, снабдени с устройствата на Aereco.

Copyright © 2010 Enerton
Топ класация МегаРейтинг